אבויל (צרפת)

Kima ID
11863
Primary Hebrew Name
אבויל (צרפת)
Primary Roman Name
Abbeville (France)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Abbeville
אבויל
To List of Places