אאורל ולאייקו (רומניה)

Kima ID
12241
Primary Hebrew Name
אאורל ולאייקו (רומניה)
Primary Roman Name
Aurel Vlaicu (Romania)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Aurel Vlaicu
אאורל ולאייקו
To List of Places