אבטון (מקסיקו)

Kima ID
12769
Primary Hebrew Name
אבטון (מקסיקו)
Primary Roman Name
Ebtún (Mexico)
NAF ID
000994421
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Ebtún
אבטון
To List of Places