ראנדאצו (איטליה)

Kima ID
14011
Primary Hebrew Name
ראנדאצו (איטליה)
Primary Roman Name
Randazzo (Italy)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Randazzo
ראנדאצו
To List of Places