אבאויסנטו (הונגריה)

Kima ID
14548
Primary Hebrew Name
אבאויסנטו (הונגריה)
Primary Roman Name
Abaújszántó (Hungary)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Abaújszántó
אבאויסנטו
To List of Places