אביי (סודאן)

Kima ID
14580
Primary Hebrew Name
אביי (סודאן)
Primary Roman Name
Abyei (Sudan)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Abyei
אביי
To List of Places