אביות' (צרפת)

Kima ID
18557
Primary Hebrew Name
אביות' (צרפת)
Primary Roman Name
Avioth (France)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Avioth
אביות'
To List of Places