אבלון (קליפורניה)

Kima ID
19474
Primary Hebrew Name
אבלון (קליפורניה)
Primary Roman Name
Avalon (Calif.)
NAF ID
001055937
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Avalon
אבלון
To List of Places