תעלת רידו (אונטריו)

Kima ID
2048
Primary Hebrew Name
תעלת רידו (אונטריו)
Primary Roman Name
Rideau Canal (Ont.)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Rideau Canal
תעלת רידו
To List of Places