אבו רמאד (מצרים)

Kima ID
21107
Primary Hebrew Name
אבו רמאד (מצרים)
Primary Roman Name
Abu Ramad (Egypt)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Abu Ramad
אבו רמאד
To List of Places