<<אל->>פאלוג'ה (ישראל)

Kima ID
21289
Primary Hebrew Name
<<אל->>פאלוג'ה (ישראל)
Primary Roman Name
<<al->>Falujah (Israel)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
<<al->>Falujah
<<אל->>פאלוג'ה
To List of Places