אבו קישק (ישראל)

Kima ID
21701
Primary Hebrew Name
אבו קישק (ישראל)
Primary Roman Name
Abu Kishk (Israel)
MAZAL ID
Variants Earliest Attestations
Abu Kishk
אבו קישק
To List of Places