ראסאוויץ (צ'כיה)

Kima ID
22279
Primary Hebrew Name
ראסאוויץ (צ'כיה)
Primary Roman Name
Rosovice (Czech Republic)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Rosovice
ראסאוויץ
To List of Places