אבני איתן (ישראל)

Kima ID
23150
Primary Hebrew Name
אבני איתן (ישראל)
Primary Roman Name
Avne Etan (Israel)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Avne Etan
אבני איתן
To List of Places