תעלת כל אמריקא (קליפורניה)

Kima ID
23303
Primary Hebrew Name
תעלת כל אמריקא (קליפורניה)
Primary Roman Name
All American Canal (Calif.)
MAZAL ID
VIAF ID
To List of Places