אגורה (קירניה, יוון)

Kima ID
23455
Primary Hebrew Name
אגורה (קירניה, יוון)
Primary Roman Name
Agora (Cyrene, Libya)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Agora
אגורה
To List of Places