אבו זנימה (מצרים)

Kima ID
26002
Primary Hebrew Name
אבו זנימה (מצרים)
Primary Roman Name
Abu Zenima (Egypt)
MAZAL ID
Variants Earliest Attestations
Abu Zenima
אבו זנימה
To List of Places