ראס סודר (מצרים)

Kima ID
26005
Primary Hebrew Name
ראס סודר (מצרים)
Primary Roman Name
Ras Sedr (Egypt)
MAZAL ID
Variants Earliest Attestations
Ras Sedr
Ras Sudar
ראס סודר
To List of Places