אבו קורינאת (יישוב) (ישראל)

Kima ID
26073
Primary Hebrew Name
אבו קורינאת (יישוב) (ישראל)
Primary Roman Name
Abu Kurainat (Israel)
MAZAL ID
To List of Places