תראבין א-ס'ניע (יישוב) (ישראל)

Kima ID
26568
Primary Hebrew Name
תראבין א-ס'ניע (יישוב) (ישראל)
Primary Roman Name
Tarabin as-San'i (Israel)
MAZAL ID
To List of Places