<<אל>>עריאן (ישראל)

Kima ID
26575
Primary Hebrew Name
<<אל>>עריאן (ישראל)
Primary Roman Name
<<El>> Aryan (Israel)
MAZAL ID
Variants Earliest Attestations
<<El>> Aryan
<<אל>>עריאן
To List of Places