<<אל->>מור'ראקה (רצועת עזה)

Kima ID
26581
Primary Hebrew Name
<<אל->>מור'ראקה (רצועת עזה)
Primary Roman Name
Mughraka (Gaza Strip)
MAZAL ID
To List of Places