<<אל->>ביוכ (רצועת עזה)

Kima ID
26584
Primary Hebrew Name
<<אל->>ביוכ (רצועת עזה)
Primary Roman Name
<<Al->>Bayuk (Gaza Strip)
MAZAL ID
Variants Earliest Attestations
<<Al->>Bayuk
<<אל->>ביוכ
To List of Places