<<אל->>מוסדר (רצועת עזה)

Kima ID
26585
Primary Hebrew Name
<<אל->>מוסדר (רצועת עזה)
Primary Roman Name
Al-Musaddar (Gaza Strip)
MAZAL ID
To List of Places