<<אל->>מר'אזי (מחנה) (רצועת עזה)

Kima ID
26590
Primary Hebrew Name
<<אל->>מר'אזי (מחנה) (רצועת עזה)
Primary Roman Name
<<Al->>Maghazi (Camp)(Gaza Strip)
MAZAL ID
Variants Earliest Attestations
<<Al->>Maghazi
<<אל->>מר'אזי
To List of Places