<<ה>>עיר העתיקה (באר שבע, ישראל)

Kima ID
26775
Primary Hebrew Name
<<ה>>עיר העתיקה (באר שבע, ישראל)
Primary Roman Name
Old City (Beersheba, Israel)
MAZAL ID
To List of Places