<<ה>>עיר התחתית (חיפה, ישראל)

Kima ID
26801
Primary Hebrew Name
<<ה>>עיר התחתית (חיפה, ישראל)
Primary Roman Name
Lower City (Haifa, Israel)
MAZAL ID
To List of Places