<<ה>>עיר התחתית (חיפה, ישראל)

Kima ID
26801
Primary Hebrew Name
<<ה>>עיר התחתית (חיפה, ישראל)
Primary Roman Name
Lower City (Haifa, Israel)
NAF ID
002138285
Variants Earliest Attestations
<<ה>>עיר התחתית
Lower City
To List of Places