<<אל->>קרארה (רצועת עזה)

Kima ID
26913
Primary Hebrew Name
<<אל->>קרארה (רצועת עזה)
Primary Roman Name
<<Al->>Karara (Gaza Strip)
MAZAL ID
To List of Places