<<אל->>פח'ארי (רצועת עזה)

Kima ID
26916
Primary Hebrew Name
<<אל->>פח'ארי (רצועת עזה)
Primary Roman Name
<<Al->>Fakhari (Gaza Strip)
MAZAL ID
Variants Earliest Attestations
<<Al->>Fakhari
<<אל->>פח'ארי
To List of Places