<<א->>סוריג' (רצועת עזה)

Kima ID
26917
Primary Hebrew Name
<<א->>סוריג' (רצועת עזה)
Primary Roman Name
<<As->>Suraij (Gaza Strip)
MAZAL ID
Variants Earliest Attestations
<<As->>Suraij
<<א->>סוריג'
To List of Places