אבירון (צרפת)

Kima ID
6179
Primary Hebrew Name
אבירון (צרפת)
Primary Roman Name
Aveyron (France)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Aveyron
אבירון
To List of Places