ראנוויל (צרפת)

Kima ID
6566
Primary Hebrew Name
ראנוויל (צרפת)
Primary Roman Name
Ranville Site (France)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Ranville Site
ראנוויל
To List of Places