אבורה (פורטוגל)

Kima ID
8238
Primary Hebrew Name
אבורה (פורטוגל)
Primary Roman Name
Evora (Portugal)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Evora
אבורה
איברא
To List of Places