אבלינו (איטליה)

Kima ID
10540
Primary Hebrew Name
אבלינו (איטליה)
Primary Roman Name
Avellino (Italy)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Avellino
אבלינו
To List of Places