אביאן (תימן : מחוז)

Kima ID
15904
Primary Hebrew Name
אביאן (תימן : מחוז)
Primary Roman Name
Abyan (Yemen : Province)
MAZAL ID
VIAF ID
To List of Places