הרשות הפלשתינאית

Kima ID
18222
Primary Hebrew Name
הרשות הפלשתינאית
Primary Roman Name
Palestinian National Authority
MAZAL ID
VIAF ID
To List of Places