אבל מחולה (ישראל)

Kima ID
22023
Primary Hebrew Name
אבל מחולה (ישראל)
Primary Roman Name
Abel-Mehola (Israel)
MAZAL ID
VIAF ID
To List of Places