אבעלויטענבאך (צרפת)

Kima ID
23549
Primary Hebrew Name
אבעלויטענבאך (צרפת)
Primary Roman Name
Oberlauterbach (France)
Coordinates
point(8.06959 48.94935)
MAZAL ID
VIAF ID
GeoNames ID
Variants Earliest Attestations
Oberlauterbach
אבעלויטענבאך
To List of Places