גבעת הפרסה (ישראל)

Kima ID
26759
Primary Hebrew Name
גבעת הפרסה (ישראל)
Primary Roman Name
Giv'at Haparsa (Israel)
MAZAL ID
To List of Places