הגן הארמני (ירושלים, ישראל)

Kima ID
26858
Primary Hebrew Name
הגן הארמני (ירושלים, ישראל)
Primary Roman Name
Armenian Garden (Jerusalem, Israel)
MAZAL ID
To List of Places