אבן ישראל (ירושלים, ישראל)

Kima ID
26960
Primary Hebrew Name
אבן ישראל (ירושלים, ישראל)
Primary Roman Name
Even Yisrael (Jerusalem, Israel)
Coordinates
point(35.217075 31.7831972)
MAZAL ID
WikiData ID
To List of Places