אבידוס (מצרים : עיר קדומה)

Kima ID
4579
Primary Hebrew Name
אבידוס (מצרים : עיר קדומה)
Primary Roman Name
Abydos (Egypt : Extinct city)
MAZAL ID
VIAF ID
Variants Earliest Attestations
Abydos
אבידוס
To List of Places